Adenomioza

Incidenţa adenomiozei este de 10-30%, dacă se raportează la toate piesele de histerectomie, indiferent de indicaţiile pentru care a fost practicată intervenţia chirurgicală.
Patogenia adenomiozei nu este complet elucidată. Endometrul penetrează în profunzimea miometrului sub formă de invaginaţii care îşi conservă comunicarea cu cavitatea uterină, sau sub forma unor insule. în această ultimă eventualitate, focarele adenomiozice apar prin embolizări venoase sau limfatice. Adeseori, insulele adenomiozice sunt formate doar din endometru bazai şi nu prezintă modificări ciclice. În aproximativ 30% din cazuri conţin însă şi endometru funcţional.

Anatomie patologică. Uterul adenomiozic poate fi uşor mărit ca volum. Pereţii, mai ales cel posterior, sunt îngroşaţi. Focarele adenomiozice sunt în general de dimensiuni mici, dispuse în grosimea miometrului, în proximitatea mucoasei, dar şi subseros. Pe secţiune, tumoretele prezintă o tentă bleu roşietică şi sunt neîncapsulate (fără plan de clivaj). Uneori au conţinut hematie, alteori sunt asemănătoare unui fagure de miere.

Asocierile cu alte afecţiuni sunt frecvente. Pe piesele de histerectomie sunt puse în evidenţă focare endometriozice, în cazul:
- fibromatozei uterine în proporţie de peste 50% din cazuri;
- cancerului de corp uterin în 33%;
- endometriozei externă, în aproape 70% din cazuri.

Tabloul clinic al adenomiozei este dominat de menoragie şi durere. Cele două simptome se întâlnesc asociate în 2/3 din cazuri.
Sângerările menstruale sunt prelungite, abundente, cu cheaguri. Metroragiile sunt mult mai rare.
Durerea survine în intervalul dintre menstruaţii, dar poate să îmbrace şi caracterul dismenoreei. Femeia poate prezenta un permanent disconfort, cu senzaţie de presiune pelviană, vezicală şi rectală. Alteori acuză o durere profundă, cu iradiere lombară şi sacrată, exacerbată de ortostatismul prelungit, voiajuri, oboseală. Durerea poate să îmbrace aspectul dismenoreei tardive, survenite spre sfârşitul sângerării menstruale şi continuată în zilele următoare, sau / şi al dispareuniei profunde.

Expulzia de cheaguri de sânge şi de lambouri de endometru pe parcursul menstruatiilor, poate să imprime dismenoreei caracterul de durere colicativă.